Vacature Diertaxateurs veehouderij – ZZP

 

Attema Footprint voert taxaties in de veehouderij uit voor het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit in de context van dierziektebestrijding.  Bent u ervaren in een of meerdere veehouderij takken (pluimvee, varkens en/of runderen) en zijn administratieve processen geen pobleem, dan bent u de juiste partner voor ons. We zijn op zoek naar partners om waardevaststellingen in de veehouderij uit te voeren. Hierbij is de hoeveelheid werk sterk wisselend, omdat dit vanzelfsprekend afhankellijk is van ziekteuitbraken in de veehouderij.

Professionele Eisen

 1. Ervaren in het omgaan met dieren;
 2. een veehouderij opleiding;
 3. kennis van marktontwikkelingen en marktprijzen veehouderij;
 4. kennis van productiekengetallen;
 5. kennis van de aanwezige en gebruikte producten en voorwerpen van het bedrijf of bedrijfstype waar de waardevaststelling betrekking op heeft;
 6. kennis van het exterieur, de productiviteit en het gebruiksdoel van dieren.

Andere eisen

 1. De taxateurs beschikken over een auto;
 2. de taxateurs gaan akkoord met een jaarlijkse griepvaccinatie;
 3. de taxateurs gaan akkoord met de veiligheids protocollenen het dragen van de door de opdrachtgever uitgereikte beschermingsmiddelen;
 4. de taxateurs committeren zich aanwezig te zijn bij een jaarlijkse trainingsdag, praktijkoefeningen, evaluatiedag van waardetabellen of andere gerelateerde vergaderingen;
 5. taxateurs committeren zich tot een persoonlijke quarantaine na een taxatie als dat vereiste van de opdrachtgever is (geen werk uitvoeren op locaties waar bepaalde diersoorten zich bevinden).

Bent u geinteresseerd dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en curriculum vitae waarin u vermeldt (i) uw veehouderij ervaring (ii) welke tak(ken) van veehouderij uw expertise betreft en (iii)uw veehouderijopleiding.

Stuur dit bijvoorkeur per email voor 18 Februari 2021, of zo snel mogelijk, naar het volgende emailadres: Attemafootprint@hotmail.com

Voor vragen belt u Attema Footprint  tel +31(0)6-36542201.